Personuppgifter

Allmänt

Senast ändrad 2018-05-23

Våra kunders förtroende är vår största tillgång och ligger till grund för allting vi gör. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (“GDPR”) i kraft, en reglering som ställer högre krav än vad den tidigare regleringen gjort. Vi har därför genomfört en rad åtgärder i syfte att leva upp till de krav GDPR ställer på oss som organisation, däribland skapat den här sidan och även uppdaterat vår Personuppgiftspolicy (se länk nedan). Vår Personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser (Savelend.se/Credstep.se/Loanstep.se), vilken information vi sparar om dig samt hur du för fram åsikter eller klagomål till oss. När du använder webbplatserna och tjänsterna samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster, se länk nedan:

Användarvillkor & Personuppgiftspolicy

All behandling av personuppgifter om dig som kund/användare är vi personuppgiftsansvariga över när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter kan du få svar på genom att besöka vår Personuppgiftspolicy.

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Underbiträde Syfte med behandlingen Kategorier Plats
Cellip Företagstelefoni Beror på vad ärendet gäller Sverige, EU
Smartsupp Chatt-applikation för kundtjänst Som ovan EU, USA (Privacy Shield)
Zendesk Chatt-applikation för kundtjänst Som ovan USA (Privacy Shield)
G-suite (Gmail och kalender) E-post och kalender för anställda Som ovan EU, USA (Privacy Shield)
Infobip SMS-utskick vid informationsgivande och marknadsföring Mobiltelefonnummer EU
Microsoft Azure Databas och back-up Alla kategorier som behandlas Nederländerna, EU
Google Cloud Molnlagring av dokument, kalkyler och mallar. Alla kategorier som behandlas EU, USA (Privacy Shield)
Scrive eID-tjänst som används vid elektronisk signering av avtal Namn, mobiltelefonnummer, personnummer och ip-adress Sverige, EU
Asana Projekthanteringssystem Alla kategorier som behandlas EU, USA (Privacy Shield)
Slack Intern kommunikationsplattform Alla kategorier som behandlas EU, USA (Privacy Shield)

Starta BankID appen på din enhet