Skip to content
LoanStep Låneskydd

Allmänt om försäkringen
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring. Om du under minst 30 dagar i en följd drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycka kan försäkringen ersätta dig helt eller delvis för din avtalade månadskostnad för din utestående skuld på lånet, upp till 10 000 kr per månad. Vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycksfall kan lånets kvarvarande skuldbelopp på skadedagen ersättas (maximalt 500 000 SEK).

Du hittar villkoren för försäkringen nedan:
Förköpsinformation
Försäkringsvillkor
Information om Försäkringsförmedlaren

Du kan avsluta ditt låneskydd när du vill
Kontakta LoanSteps kundtjänst för att avsluta försäkringen.
Telefon: 026 - 222 28 28, vardagar mellan 09:00-12:00, eller via mail på info@loanstep.se.

Vill du anmäla en skada?
Skada anmäls till AmTrust Nordics skadeavdelning, online på:
https://amtrustnordic.jaycom.se/Loanstep.
Telefon: 08-121 08 472, eller via mail på skador@amtrustgroup.com.

Tänk på att skadeanmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 12 månader efter inträffad skada.