Skip to content

Smarta Ekonomitips

Hur påverkar styrräntan dina lån?

Styrräntans storlek har betydelse både för företag och privatpersoner. Det är Riksbanken som bestämmer hur hög räntan ska vara och alla höjningar och sänkningar av styrräntan märks på flera sätt. Om du har lån kommer du att påverkas av förändringar i styrräntan. Har du större lån blir påverkan tydligare, men även på mindre lån kommer effekten att vara synlig.