Skip to content
Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter på oss eller våra tjänster? Hjälp oss bli bättre genom att dela med dig av dina tankar och upplevelser. Du når oss enklast genom att kontakta vår kundtjänst via chatt, telefon eller e-post.

Klagomålsansvarig

Om du upplever att vår kundtjänst inte kan hjälpa dig är du välkommen att vända dig direkt till vår klagomålsansvarig hos oss så lovar vi att svara så snart som möjligt. Om vi inte har möjlighet att svara inom 14 dagar får du istället ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Klagomålsansvarig på LoanStep har en skyldighet att reda ut ditt klagomål och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas inom bolaget för att undvika att liknande problem uppkommer i framtiden. Klagomålsansvarig informerar de anställda som berörs av klagomålet samt redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att undvikande liknande situationer. 

Kontakta klagomålsansvarig via e-post info@loanstep.se (ange "Klagomålsansvarig" i ämnesraden) eller skicka ett brev till oss:
SBL Finans AB, Attn: Klagomålsansvarig
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol, www.domstol.se. Notera att ARN som regel inte prövar tvister där anmälan görs senare än sex månader efter det att klagomålsansvarig avvisat klagomålet.

Adress Allmänna reklamationsnämnden:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Vägledning för dig som kund

Som kund kan du få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00