Skip to content
Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter på oss eller våra tjänster? Hjälp oss bli bättre genom att dela med dig av dina tankar och upplevelser. Du når oss enklast genom att kontakta vår kundtjänst via chatt, telefon eller e-post.

Klagomålsansvarig

Om du upplever att vår kundtjänst inte kan hjälpa dig är du välkommen att vända dig direkt till vår klagomålsansvarig hos oss så lovar vi att svara så snart som möjligt. Om vi inte har möjlighet att svara inom 14 dagar får du istället ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Klagomålsansvarig på LoanStep har en skyldighet att reda ut ditt klagomål och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas inom bolaget för att undvika att liknande problem uppkommer i framtiden. Klagomålsansvarig informerar de anställda som berörs av klagomålet samt redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att undvikande liknande situationer. 

Kontakta klagomålsansvarig via e-post info@loanstep.se (ange "Klagomålsansvarig" i ämnesraden) eller skicka ett brev till oss:
SBL Finans AB, Attn: Klagomålsansvarig
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Om du fortfarande inte är nöjd

Du som är privatperson kan få vägledning och rådgivning genom att kontakta:

På Hallå Konsuments hemsida hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Om du inte är nöjd efter att vi har hanterat ditt ärende kan du få ärendet prövat av ARN. Notera att ARN som regel inte prövar tvister där anmälan görs senare än sex månader efter det att klagomålsansvarig avvisat klagomålet. Adressen till ARN är:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08 508 860 00
www.arn.se

Övriga instanser

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, mer information hittar du på www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med oss via hemsidan eller appen för privatpersoner

Om du har ingått ett avtal med oss via hemsidan eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med oss - har du rätt att använda
EU:s onlineplattform för tvistlösning.

I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till oss: info@loanstep.se

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med oss kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.eccsverige.se.