Skip to content
Fakturaskyddsförsäkring

LoanStep Fakturaskyddsförsäkring är en frivillig gruppförsäkring som täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc. upp till 3 000 kr per månad, vid ofrivillig arbetslöshet och arbetsförmåga. Försäkringen gäller från och med den 31:a dagen av arbetslöshet eller arbetsoförmåga i upp till 12 månader.

Du tecknar försäkringen i själva ansökningsflödet förutsatt att du uppfyller alla anslutningskrav.

Information om villkoren för försäkringen hittar du här och För-och efterköpsinformation här.