Skip to content
Fakturaskyddsförsäkring

OBS! Från och med den 16 juni 2023 erbjuder vi inte någon fakturaskyddsförsäkring för nya lån.

LoanStep Fakturaskyddsförsäkring är en frivillig gruppförsäkring som täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc. upp till 3 000 kr per månad, vid ofrivillig arbetslöshet och arbetsförmåga. Försäkringen gäller från och med den 31:a dagen av arbetslöshet eller arbetsoförmåga i upp till 12 månader.

Information om villkoren för tecknad försäkring innan den 16 juni 2023 hittar du här och För-och efterköpsinformation här.