Skip to content

Hur påverkar inflationen hushållen?

Vid en inflation ökar den allmänna prisnivån, vilket leder till att man kan köpa färre tjänster och varor för samma mängd pengar som man kunnat göra tidigare. För att förklara det kort kan man säga att en inflation betyder att pengarna minskar i värde och därmed blir  omkostnaderna för varje hushåll högre. Inflationen påverkar i princip alla områden, från lån till dagligvaror och tjänster.

Hur uppstår inflation?

Det finns många saker som kan påverka den egna ekonomin. En inflation kan få fäste om det finns en stark ekonomisk efterfrågan. I en högkonjunktur har hushållen en stor köpkraft och det gör att det blir lätt för företag att höja sina priser. En inflation kan också uppstå om det är så att kostnaderna för att producera varor och tjänster ökar, exempelvis genom att råvaror blir dyrare eller att energikostnaderna stiger. I sådana situationer behöver företag höja sina priser för att finansiera sin verksamhet. Oberoende av anledningen till att en inflation uppstår så kommer den påverka hela samhället, och så även varje enskilt hushåll.

Under inflationen förändras pengarnas värde. Det kan man till exempel se om man ser tillbaka till förra sekelskiftet. Det som var 10 000 kronor då motsvarar drygt 550 000 kronor i dag. Runt 1970 kunde man köpa lika mycket för 10 000 kronor som vi idag betalar 80 000 kronor för. Kort och gott förändras pengarnas värde över tid.

Så påverkar inflation ekonomin

Vid en inflation blir allt, som vi nämnt, dyrare. Det gäller såväl saker man köper sällan som  något som märks när du går i mataffären och ska veckohandla. De som kan gå vinnande ur en inflation är de som har lån, men som har en så pass stadig ekonomi att de klarar av att priserna och räntorna stiger och kan göra större amorteringar.

De som får det svårast när det råder en inflation är sådana hushåll som inte har stora marginaler. För sådana hushåll är det väldigt kännbart att räntorna går upp och att en vanlig matkasse kostar mer än den brukar göra. Den kategori hushåll och personer som får det svårast vid en inflation är framförallt de som inte har en stadig arbetssituation, och de som inte äger sin egen bostad. Det är nämligen vanligt att hyrorna ökar markant under en inflation, och eftersom man inte har ett lån som krymper i värde är det pengar som bara försvinner.

Så klarar du av inflationen

Under en inflation gäller det att tänka efter hur man spenderar sina pengar. Du behöver  försöka dra ner på utgifterna så gott det går men även planera inför framtiden för att på sikt kunna skapa en god ekonomi som skyddar dig vid framtida perioder när det är dyrt att leva. 

Hör du till ett av de hushåll som har det knapert under en inflation behöver du inte sikta mot att spara några stora summor. Även fast det bara är små summor du kan lägga undan så kommer de göra ett positivt jobb för dig i det långa loppet.

 

Till startsidan

 

Andra artiklar