Skip to content

Hur påverkar styrräntan dina lån?

Styrräntans storlek har betydelse både för företag och privatpersoner. Det är Riksbanken som bestämmer hur hög räntan ska vara och alla höjningar och sänkningar av styrräntan märks på flera sätt. Om du har lån kommer du att påverkas av förändringar i styrräntan. Har du större lån blir påverkan tydligare, men även på mindre lån kommer effekten att vara synlig.

Vad är styrränta?

Styrräntan är Riksbankens möjlighet att  öka eller minska efterfrågan i ekonomin. Riksbanken kan sänka eller höja styrräntan för att försöka rikta inflationen mot inflationsmålet på 2 %. Det Riksbanken gör genom styrräntan, som tidigare kallades reporänta, är att försöka få penningvärdet att hållas så stabilt som möjligt och att dämpa inflationstakten.

I praktiken är styrräntan den ränta som banker betalar när Riksbanken lånar ut pengar till dem. Eftersom bankernas räntor styrs av styrräntan så påverkar den också hur höga räntor bankerna i sin tur debiterar när de lånar ut pengar till sina kunder.

Så påverkar styrräntan dina lån

När Riksbanken höjer styrräntan är det för att försöka bromsa en inflation. När styrräntan höjs kommer privatpersoner som har ett lån eller som ska låna pengar märka det. Vad gäller just lån är det främst rörliga lån som påverkas direkt. På sådana lån ändras räntan i ett visst intervall, ofta på tre månader. Den rörliga räntan påverkas av styrräntan och när den höjs blir även räntan på privatpersoners lån högre. Det innebär alltså att man får en högre månadskostnad än tidigare. 

Styrräntan har inte samma effekt på lån med bunden ränta. Har du bundit ett lån är det den avtalade räntan du kommer betala under hela bindningstiden. Däremot kan det hända att du blir erbjuden en mycket högre ränteprocent när bindningstiden är slut, och då behöver du överväga om du ska välja rörlig eller bunden ränta 

Ska man välja rörlig eller bunden ränta?

I oroliga ekonomiska tider är det vanligt att man undrar över om det är läge att binda räntan på sina lån. Det finns inget givet svar på den frågan, men det man kan göra är att överväga för- och nackdelar med de alternativ som finns. 

Ser man bakåt i tiden har det varit mer lönsamt med rörlig ränta eftersom den varit lägre än den bundna, men att det sett ut så tidigare är inte en garanti för att det kommer vara så framöver. En annan positiv sak med rörlig ränta är att om Riksbanken sänker styrräntan så kommer du att få en lägre månadskostnad och därmed kunna spara pengar. Nackdelen är det motsatta, om Riksbanken höjer styrräntan kommer lånet bli dyrare och du får en högre månadskostnad.

Bunden ränta är mer förutsägbar. Den tid räntan är bunden vet du hur mycket du kommer att betala för lånet varje månad. Du kan alltså minimera obehagliga ekonomiska överraskningar. Det negativa är att du inte kostnadsfritt kan betala av lånet i förtid under bindningstiden. Vill du göra det får du betala en ränteskillnadsersättning.

Det gäller alltså att gå igenom sin egen ekonomiska situation innan du bestämmer om du ska välja rörlig eller bunden ränta. Bägge alternativen har fördelar och nackdelar. En möjlighet kan också vara att dela upp lånet i flera delar, där en del har rörlig ränta och en annan del har bunden ränta. Gör du det kan du sprida riskerna och få fördelar såväl när styrräntan höjs som när den sänks.

Andra sätt styrräntan påverkar privatekonomin

När det blir förändringar i styrräntan är det inte bara lån som påverkas. Höjningar och sänkningar kan även märkas på andra sätt. 

  • Om Riksbanken sänker styrräntan får de allra flesta mera pengar att röra sig med och det blir billigare att köpa saker på kredit. Det här gör att det blir mer rörelse i penningflödet och att företag därmed också kan sänka sina priser. En sänkt styrränta leder därför ofta till att priser för varor och tjänster blir lägre.
  • Styrräntan har en effekt på bostadspriserna. När den höjs sjunker bostadspriserna eftersom det blir dyrare att ta bolån, och när den sänks brukar bopriserna stiga.
  • Valutakursen påverkas. En högre styrränta gör att valutan blir mer intressant och en låg styrränta ger den effekten. Det kan påverka export och import av varor från andra länder. Effekten på valutakursen kan också märkas för den som ska resa, i och med att värdet på pengarna man har med sig antingen blir högre eller lägre.

Andra artiklar