Skip to content
Vad är ett lån?

Vad är ett lån?

Vi har nu tittat på grunderna i ekonomi och hur det fungerar, samt vad som påverkar dina pengar. Det är nu dags att titta närmare på lån och lånande. 

“Alla vet väl vad ett lån är?” tänker du kanske nu, och i dess enklaste mening har du i så fall antagligen rätt. Officiella lån av pengar fungerar i stort på ungefär samma sätt som när du lånar något av en bekant, men branschen har genom åren arbetat fram ett gemensamt språk och struktur för lån. En del av det är bra att kunna för att förstå vad ett lån är när banker och andra pratar om det i mer officiella sammanhang.

Artikelns innehåll:

  • Vad ett lån är.
  • Grunderna till lån och låneverksamhet.
  • Kostnader i samband med lån.
  • Några viktiga begrepp.

Grunderna för ett lån

Lån kan ske mellan personer, organisationer, nationer, föreningar, samfund och mycket annat. Ändå fungerar de allra flesta lån på ett rätt likartat sätt, i alla fall om de är reglerade på ett skäligt och juridiskt korrekt vis. 

En låneöverenskommelse mellan en person och en bank skulle kunna förklaras på följande sätt:

Josefin behöver låna pengar till en resa. Banken är beredd att låna ut summan, men vill i samband med att lånesumman överlämnas ha en mindre summa pengar för att förmedla lånet. Detta kallas ofta för låneavgift eller förmedlingsavgift. Banken säger sen att för varje år som Josefin inte har betalat tillbaka hela lånet vill de ha en ersättning vars storlek beror på hur mycket av lånet som inte är återbetalt. Den avgiften kallas ränta

Kostnad för lån

Två vanliga ord som ofta dyker upp är total lånekostnad och effektiv ränta. Den totala lånekostnaden är den sammanlagda summan som Josefin kommer att få betala utöver själva lånesumman för att banken har lånat ut pengar till henne. Den effektiva räntan är all kostnad kopplad till lånet som Josefin skulle få betala banken per år, räknat i procent av den totala lånesumman. 

I Sverige har det länge funnits ett krav på att de som lånar ut åt andra ska redovisa effektiv ränta i lånevillkor. För lån som löper över en längre tid, ett år eller mer, till exempel Loansteps privatlån är detta ett relevant mått som gör att du lätt kan jämföra olika lånevillkor

När det gäller lån över kortare tid menar vi dock att effektiv ränta är ett sämre sätt att titta på om ett lån är bra eller inte. Då är den totala lånekostnaden mer intressant. Om du vill hyra ett hotellrum i en vecka tror vi att det är mycket mer intressant för dig att veta vad du faktiskt skulle få betala för den veckan än att veta vad det i teorin skulle kosta dig att hyra hotellrummet ett helt år.

Sammanfattning om lån

I den här artikeln har vi gått igenom grunderna till ett lån. Vi har även gått igenom grunderna till olika typer av låneverksamhet. Till exempel de olika kostnader som kan uppkomma i samband med ett lån. Vi har även tittat på vad som är grunderna till en låneöverenskommelse. Detta har alltså varit en tankeställare och en påminnelse om det som kan vara bra att fundera över i samband med ett eventuellt lån.

Andra artiklar