Skip to content
Vad är ekonomi?

Vad är ekonomi?

När man hör begreppet ekonomi tänker de flesta direkt på pengar – Wall Street, kostymer, rasslande sedelräknare, högt tempo och dyra bilar. Men ganska snabbt glider nog många av oss över till frågor som: Hur mycket pengar har jag? Hur mycket pengar kostar det? Hur mycket pengar behöver jag? Hur mycket pengar är jag skyldig? Vad är ekonomi? Vad är ränta?

För många av oss har ekonomi en lite negativ klang, i synnerhet när det kommer till den egna ekonomin. Om det inte är jobbigt och ångestframkallande är det åtminstone ganska tråkigt att tänka på det.

Artikelns innehåll:

  • Personlig ekonomi
  • Vad är en tillgång
  • Vad är en utgift
  • Vad är en skuld
  • Vad är ränta
  • Vad är ett bidrag
  • Vad är en budget

Personlig ekonomi

Den personliga ekonomin handlar om att hushålla med pengar, och det finns mycket som kan försvåra denna uppgift. Till exempel att man inte har kontroll över pengarna eller utgifterna. Ibland känns det som om någon har satt en dammsugare till plånboken för en. Tandläkaren, service på bilen, och sen gick diskmaskinen sönder. Allt under samma månad. Ja, då är det slut på kontot för de allra flesta av oss.

Om vi inte lyckas göra det lite roligare ska vi åtminstone försöka göra det lite enklare. I denna guide vill vi hjälpa dig att komma underfund med ekonomin. Alla har olika förkunskaper, så vi börjar helt enkelt från början med lite begrepp som kan vara bra att komma ihåg. För allas trivsel ska vi försöka göra det så kort, koncist och matnyttigt vi bara kan.

Vad är en tillgång?

När vi pratar om en tillgång i de här texterna menar vi de pengar man har att röra sig med för att betala skulder och andra utgifter. Tillgångarna ökar beroende på inkomsten. Inkomsten syftar till de pengar som kommer in på kontot.  De vanligaste inkomsterna är löner och bidrag, men kan till exempel också vara en oförutsedd inkomst i form av gåva, en vinst på en investering eller liknande. Det finns också andra inflöden av pengar än inkomster, som till exempel lån. Lånet skapar samtidigt en skuld då det förväntas betalas tillbaka förr eller senare.

Vad är en utgift?

Utgifter är sånt som får tillgångarna att minska.  Precis som med inkomster kan dessa vara regelbundna eller oregelbundna, samt förutsedda eller oförutsedda. Förutsedda och regelbundna utgifter är till exempel hyra och elräkningar. Förutsedda oregelbundna utgifter kan vara en femtioårspresent medan en kollapsad växellåda ofta är en oförutsedd utgift. Måste man ta ett lån för att reparera denna växellåda blir återbetalningen också regelbunden även om skulden är resultatet av en oförutsedd utgift.

Vad är en skuld?

En skuld är en överenskommelse om att få tillgång till och sedan återbetala en bestämd summa. I denna överenskommelse ingår även villkoren för när och hur detta ska göras. Har du fått en summa pengar med ett villkor att återbetala summan senare, då är det en skuld. Denna skuld är det som benämns som ett lån

Vad är ränta?

En ränta är en tidsstyrd kostnad eller ersättning som berör ett lån av någon form. Om du lånar pengar betalar du för lånet, och oftast betalar man mer ju längre löptid lånet har. På samma sätt får du pengar om du lånar ut pengar. Ju längre du lånar ut pengarna, desto större kan dina ränteintäkter bli. Summan du betalar i ränta beror på tre saker: Storleken på lånettiden på lånet och räntesatsen

Vad är ett bidrag?

I allmänhet när man talar om bidrag menar man en summa pengar utan något direkt krav. Däremot är bidraget ofta behovsprövat och styrt av olika villkor. Det betyder att inte alla får alla bidrag, utan att de är anpassade efter människors olika situatlioner. Exempel på bidrag är studiebidrag, barnbidrag och socialbidrag. Ett bidrag kan också komma från en privatperson till en annan. Ett exempel är underhållsbidrag – det som den förälder som inte bor tillsammans med sitt minderåriga barn ska betala till den förälder som gör det. Det ska betalas till den förälder som har vårdnaden. 

Vad är en budget?

En budget är en uppskattning över framtida ekonomiska händelser. Enkelt uttryckt är en hushålls- eller en personlig ekonomi budget en sammanställning av den egna ekonomin, och hur man hanterar inkomsterutgifter och tillgångar.

Det finns en klar skillnad mellan att ha koll på sin ekonomi och att ha kontroll över den. Det ena är en direkt förutsättning för det andra. Genom att förstå och ha koll på dina inkomster, utgifter och tillgångar har du koll på din ekonomi. Du har på så sätt skapat dig mycket bättre utsikter för att ta kontroll över den. Det första steget är att förstå det vi just gått igenom, och därmed också förstå vad begreppen inkomster, utgifter, skulder och tillgångar betyder.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi gått igenom vad det finns för olika in- och utflöden i din ekonomi och lite vad man kan försöka hålla koll på. Vi har tittat på de olika faktorer som direkt kan påverka din ekonomi, såsom tillgångar, skulder, bidrag, utgifter och avgifter. För att man ska kunna råda bot på en del av problemen som kan uppstå i en privatekonomi har vi även här introducerat begreppet budget. Hur man kan tänka inför, och under tiden som man följer en eventuell budgetering.

Andra artiklar