Skip to content

Välkommen till Låneskolan!

Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan, har fått i uppdrag av LoanStep att i en serie klipp berätta om hur lån fungerar. Varför man får dem beviljade eller inte när de är bra eller mindre bra och hur man ska använda dem. Välkommen att titta på själva introt till Låneskolan!

Andra artiklar